(Silver Li 評價、評分) 謝謝你的耐心設計 | 香港設計師網 Hong Kong Designer - 最強的設計師O2O平台

用戶[Sandy Chan]給設計師Silver Li 的評論及評分

Sandy Chan
香港設計師 用戶: Silver Li

新手用戶

謝謝你的耐心設計 設計師Silver Li的評論、評價、評分 日期: 2017-02-10 11:09:34

好多謝Silver願意聴曬我咁多既要求。由最初去諗點設計一間屋,到簡料,睇顏色,計總數,真係頭都大埋。好彩遇到了一位唔錯既設計師yes,雖然後生,但做野好上心,事事親力親為,放心好多。希望佢之後可以接到更多單,生意越做越大啦!

評分: 很好 (4 / 5)
(設計師)Silver Li回覆: 謝謝!希望你可以幸褔

香港設計師網-設計師登記 香港設計師網-尋找設計師 香港設計師網-設計師排行榜 香港設計師網-設計師紀錄 「香港設計師網」之榮譽勳章: 星級設計師, 專業設計師, 人氣設計師, 愛心設計師, 攝影大師 「香港設計師網」@上門攝影課程 「香港攝影師網」 Hong Kong Photographer - 香港最強的網上攝影師O2O平台 「香港青年創業家互動平台」 Hong Kong Youth Entrepreneur - 香港首個及唯一的創業青年O2O平台
香港設計師網廣告查詢 香港設計師網廣告查詢、推介優質香港好設計師